• Legea permite achizitionarea si detinerea acestor replici ale armelor adevarate doar de catre persoanele majore fara autorizatii suplimentare, astfel varsta minima obligatorie este de 18 ani.
  • Legea interzice afisarea si exploatarea replicilor de airsoft in locuri publice.
  • Replicile de airsoft se vor transporta in cutiile originale, cutii sau huse destinate transportului, fara a fi incarcate cu munitie.
  • Replicile de airsoft vor putea fi exploatate doar in spatiile private de accesul publicului, special amenajate si semnalizate, pentru practicarea acestui sport.

Cand discutam de Airsoft trebuie sa ne adresam corect pentru a nu crea confuzie intre armele reale si cele de airsoft. Astfel cuvinte ca: jucarie de airsoft sau replica de airsoft si chiar arme de airsoft, trebuie sa fie bine intipatire in vocabularul oricui are de-a face cu acest sport. In lume, legislatia poate diferi in ceea ce priveste airsoftul, in unele tari fiind chiar interzis. Daca in majoritatea regiunilor viteza maxima este de 199.9m/s in unele locuri cum ar fi Japonia, viteza maxima este de 100m/s sau puterea de 1 Joule.

LEGISLATIE : Legea 117/2011

- DESCRIERE -

Categoria E - Alte categorii de arme şi dispozitive neletale
5. Replicile de arme tip airsoft
Art. 2.
6.2. replici de arme tip airsoft - replici după arme şi dispozitive militare reale, la scara 1/1, cu mecanism electric,
mecanic sau pe bază de gaz neiritant, construite pe principii asemănătoare armelor, care nu folosesc muniţii, ce aruncă proiectile nemetalice;

- POSESIE -

Art. 5. -
(4) Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi detinute si, dupa caz, purtate si
folosite de catre persoanele fizice si juridice, fara indeplinirea procedurilor de inregistrare sau autorizare, in conditiile prevazute de prezenta lege
Art. 58. -
(10) Armele si dispozitivele neletale prevazute in categoria E din anexa pot fi procurate in Romania deorice persoana care a implinit varsta de 18 ani.

- TRANSPORT SI DEPOZITARE -

Art. 60.
Posesorii armelor neletale din categoriile D si E din anexa au obligatia sa ia toate masurile necesare
pentru pastrarea armelor la domiciliu, resedinta sau, dupa caz, la locul de rezidenta, astfel incat sa nu
permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala
accidentala.
Art 64. -
(4) Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului si tirului sportiv pot fi folosite in spatii
delimitate care nu sunt accesibile publicului sau in spatii special amenajate sau semnalizate, in astfel de
conditii incat sa nu puna in pericol integritatea corporala sau viata persoanelor.
(5) Sunt interzise portul si folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevazute la alin. (4) in locuri
publice.
(6) Armele sau dispozitivele neletale prevazute la alin. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul,
resedinta sau, dupa caz, locul de rezidenta al detinatorului la locul unde urmeaza sa se desfasoare
activitatile pentru care sunt destinate numai daca acestea sunt tinute in husa, bagaj ori ambalaj si nu sunt
incarcate cu munitie
Art. 115 - Introducerea armelor si munitiilor pe teritoriul Romaniei
(8) Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi introduse in Romania fara restrictii.

- CONTRAVENTII -

Art. 132. -
Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte:
25. instrainarea sau procurarea armelor neletale fara respectarea prevederilor art. 58 alin. (10);
28. neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu, resedinta sau rezidenta;
32. portul, folosirea si transportul armelor neletale utilitare si de agrement fara respectarea conditiilor
prevazute la art. 64;

-SANCTIUNI -

Art. 133. -
(1) Contraventiile prevazute la art. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
b) cu amenda de la 501 lei la 1.000 lei, cele prevazute la pct. 4, 9, 24, 26 si 28;
d) cu amenda de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevazute la pct. 11-13, 16-19, 25, 27, 30-32, 41 si 50;
(2) Urmatoarelor contraventii prevazute la art. 132 li se aplica sanctiuni complementare, dupa cum
urmeaza:
c) confiscarea armelor sau, dupa caz, a munitiilor prevazute la pct. 3, 8, 20, 25 si 30-33;

en_USEnglish